ที เอ็ม เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ที เอ็ม เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล (T.M.N. INTERNATIONAL CO., LTD)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านติดตั้งซ่อมแซมพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  ชิลเลอร์ คูลลิ่งทาว์เวอร์ ท่อส่งน้ำ ท่อส่งลมเย็น วาว์ลน้ำ ทำสีท่อและโครงสร้าง ตลอดจนสารเคมีที่ใช้ในการบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องจักรที่ใช้ในอาคาร โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล องค์กรต่างๆโดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ติดต่อคุณนิมิต โทร 029974645-6 แฟ็กซ์ 029974648

มือถือ 0863965485